Facebook

Regulamin

 • Każdorazowe zajęcia z jogi są zaplanowaną całością i ważne jest uczestnictwo w nich od początku do końca. Najlepiej jest przyjść ok. 15 min przed wyznaczoną godziną zajęć i zrelaksować się.
 • W trosce o własne zdrowie, efektywny udział w zajęciach oraz ze względu na szacunek do współćwiczących prosimy o punktualność. Po rozpoczęciu zajęć drzwi do sali będą zamykane.
 • Ostatni obfity posiłek należy spożyć co najmniej 2 godziny przed zajęciami.
 • Ćwiczymy w niekrępującym stroju na boso lub skarpetkach antypoślizgowych.
 • W czasie zajęć zachowujemy ciszę i skupienie stosując się do poleceń instruktora.
 • Opłaty za zajęcia uiszczamy z góry. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystanie opłaconych zajęć.
 • Po zajęciach sprzęt oraz wykorzystywane pomoce odkładamy na miejsce. Na sali dbamy o prządek i harmonię.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osób z dolegliwościami zdrowotnymi oraz kobiet w ciąży jest opinia lekarska o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ćwiczeniach.
 • Wszelkie dolegliwości zdrowotne w tym menstruacje powinno się zgłosić instruktorowi przed zajęciami.
 • Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osoby ćwiczącej powstały w wyniku nie przestrzegania regulaminu, zaleceń i wskazówek instruktora oraz utajnieniu stanu zdrowia.
 • Zajęcia jogi prowadzone są przez dyplomowanego instruktora rekreacji ruchowej z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo ćwiczących, jednak tylko uczestnik posiada pełną informację o stanie swojego zdrowia i reakcjach własnego ciała dlatego w zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność.